Оценки на кибер риска

Вашата първа стъпка при определяне на това, което трябва да защитите

Оценката на кибер риска (Cyber ​​Reconnaissance) ще:

 • Идентифициране и приоритизиране на активи, които са изложени на риск, които се нуждаят от защита

 • Дългосрочна стратегия за защита

 • Стратегия за смекчаване (разработване на план за отбрана)

 • Разбиране на връзката между информационната сигурност, непрекъснатостта на бизнеса, ИТ операциите и управлението на операционния риск

 • Получавайте работещи знания за операционния риск, заплахата, уязвимостите, въздействието, услугите и свързаните с тях активи

 • Стратегии, които включват:

  • Създаване на боен екип (трениращ персонал за защита в случай на атака

  • Управление на боен отбор

  • Разполагане на боен екип по време и след кибер атака

U