Услуги на Cyber365

Открийте нашия опит

Оценки на кибер риска

Идентифицирайте кои активи са уязвими и след това определете най-добрия начин за защита на тези активи

Създаване, управление, внедряване на екипи за кибер битки

Подготовка на защитни сили

writing on computer

КЛЮЧОВИ ГОВОРИТЕЛИ

Резервирайте един от нашите кибер експерти

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Политики и процедури за киберсигурност

Политиките за киберсигурност определят стандартите на поведение за вашия персонал, като потенциално елиминират някои от вашите уязвимости

Общи изисквания за защита на данните (GDPR)

Оценки на въздействието върху поверителността

Business Partners at Work