Онлайн, семинари за видеоконференции и обучение лице в лице

Обучение по киберсигурност

Обучението по киберсигурност е насочено както към търговския, така и към правителствения сектор, както за нетехническия, така и за техническия персонал.

Други обучения

Cyber ​​365 е част от екип от експерти по предмета и може да предложи редица други курсове за обучение от други наши специалисти.

U

Обучение и образование

Обучение за оценка на кибер риска

Cyber Risk Assessment.jpg

Създаване на екип за кибер битка

(Екип за реагиране при инциденти на компютърната сигурност)

Agency-1200x1200-layout2153-1faq8e8 (1).

Разполагане на екип за кибер битка

(Управление на инциденти)

Кибер защита
Информираност

Cyber awareness Training.jpg

Управление на екип за кибер битка

(Екип за реагиране при инциденти на компютърната сигурност)

Agency-1200x1200-layout1659-1faq69d (1).

Други обучения

Agency-1200x1200-layout511-1faq8er (2).j
Agency-1200x1200-layout2071-1faq693.jpg