Обучение за осведоменост по киберсигурност

Обучете вашите киберзащитници

Кой търси вашата информация?

Имаме редица курсове, които обучават персонала ви за това, за какво да внимавате, когато използвате интернет и социални медии. Персоналът ще разбере колко е важно защитата на вашата информация от хакери. Този курс трябва да се провежда или на шест месеца, или годишно, за да се запази киберсигурността пред ума на вашия персонал.

Резултати от курса

Тази презентация ще помогне на вашия персонал

  • Получете основен преглед на различните елементи на киберсигурността

  • Разберете значението на поддържането на безопасно присъствие в интернет

  • Получете разбиране за това какво да защитите, когато използвате интернет

  • Как да избегнете да станете цел в интернет и да въведете вируси и хакери във вашия бизнес

Cyber Quote 9.png