Киберполитики и процедури

Помага ви да зададете основните правила за вашия персонал

Ние можем да Ви помогнем чрез:

  • Преглед на съществуващите политики и процедури

  • Писане на нови политики и процедури

  • Предлагат се и персонализируеми шаблони

  • Разглеждане на приложимостта към изискванията на NZ за защитна сигурност (PSR)

  • Разглеждане на приложимостта на Наръчника за информационна сигурност на Нова Зеландия (ISM)

  • Преглед на кибер устойчивостта

  • Модел за зрялост на кибер способностите

  • Пътна карта за кибер обучение