Курс за технически писатели за персонал по киберсигурност

Този курс ще обобщи как пишете и комуникирате технически и нетехнически съвети и доклади в практичен и кратък формат, който дава яснота на разнообразна аудитория.

Кой трябва да проведе курса?

Аудиторията на този курс е вашият персонал и мениджъри, отговорни за изготвянето на информация за освобождаване вътрешно или външно за вашата организация.

Какво ще научите

Ние ще ви помогнем да разберете как да идентифицирате информация, която читателите ви ще намерят за информативна и ще даде яснота на вашето съобщение, като обхване следните теми;

  • Идентифициране и разбиране на вашата целева аудитория

  • Избор на правилните формати за отчитане, включително съобщения за пресата

  • Как да напиша съвет, който трябва да бъде включен, определяйки правилното съдържание

  • Идентифициране и поддържане на едно хранилище на източници

  • Кодекс за поведение за технически писатели

  • Разбиране и поддържане на изискванията за поверителност

  • Процедури за предоставяне на консултации и доклад

  • Техники за водене на консултации и доклади